سمپوزیوم علمی (هوش مصنوعی، بیمه، فرصت ها، تهدیدها)


کالج بین المللی ابن سینا برگزار می کند:
سمپوزیوم علمی حول محور هوش مصنوعی، بیمه، فرصت ها و تهدیدها با سخنرانی جناب آقای اسرافیل شیرازی _ارائه دهنده دکترین آنتی مارکتینگ، جناب آقای دکتر پدرام موسوی_ارائه دهنده دکترین اقتصاد جبران و جناب آقای دکتر وحید حجتی نیکو_دکتری علوم ارتباطات اجتماعی بصورت وبینار برگزار میگردد. لازم به ذکر است برای کلیه شرکت کنندگان متقاضی گواهی صادر خواهد شد. 
  
تاریخ سمپوزیوم : 23 اسفندماه 1402 ساعت 17:00
جهت ثبت نام و حضور در رویداد با خانم دکتر آسمانی تماس حاصل نمایید
تلفن تماس: 09355474205