پایگاه خبری کلام قلم


پایگاه خبری تحلیلی کلام قلم به مدیرمسئولی سید محمدرضا حسینی علی آباد،در راستای حمایت معنوی و رسانه ای به جمع حامیان یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.