نوروز خجسته باد


دبیرخانه کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

فرارسیدن فصل زیبای بهار و نوروز باستانی ایرانی 

بر همه ی هم میهنان گرامی و میهن پرست خجسته باد.

سالی پر از اتفاقات و تحولات خوب برای ملت و مردم پاک سرشت ایران زمین آرزومندیم.

تصویر ،سفره هفت سین ، لاله تهران