کیارش شیرازی


 

کیارش شیرازی نفر اول آزمون پیشرفت تحصیلی در پایه هفتم شد. با ارزوی توفیقات روزافزون و تبریک به خانواده محترم ایشان از زحمات آموزگاران و مدیریت محترم دبیرستان دلشاد در ناحیه ۳ مشهد سپاسگزاریم.