مناظره علمی


دبیرخانه هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم برگزار می نماید

مناظره علمی با موضوع مارکتینگ و انتی مارکتینگ

دکتر سلیمان ایرانزاده ریاست دانشگاه آزاد تبریز و اسرافیل شیرازی ارایه دهنده دکترین آنتی مارکتینگ در جهان

دهم اسفندماه 1399 دانشگاه تبریز

 

توضیحات ثبت نام


و همچنین برای ثبت نام در کارگاه های جنبی می توانید وارد پنل کاربری خود شده و از قسمت کارگاه ها ثبت نام کنید.
اگر هنوز عضو سایت نشدین از طریق اینجا می توانید به صورت رایگان ثبت نام کنید