مناظره اصفهان


مناظره بزرگ و جنجالی علمی بین دکتر مجید محمد شفیعی و اسرافیل شیرازی ، هیات علمی دانشگاه اصفهان و ارائه دهنده دکترین آنتی مارکتینگ در جهان 

توضیحات ثبت نام


و همچنین برای ثبت نام در کارگاه های جنبی می توانید وارد پنل کاربری خود شده و از قسمت کارگاه ها ثبت نام کنید.
اگر هنوز عضو سایت نشدین از طریق اینجا می توانید به صورت رایگان ثبت نام کنید