مناظره علمی مارکتینگ؛ انتی مارکتینگ


دکتر عبدالحمید ابراهیمی  پدر علم بازاریابی ایران و اسرافیل شیرازی ارائه دهنده دکترین انتی مارکتینگ
با ارائه گواهی نامه معتبر

توضیحات ثبت نام


و همچنین برای ثبت نام در کارگاه های جنبی می توانید وارد پنل کاربری خود شده و از قسمت کارگاه ها ثبت نام کنید.
اگر هنوز عضو سایت نشدین از طریق اینجا می توانید به صورت رایگان ثبت نام کنید