محقق برتر،سال ۲۰۱۹،دکتر نعیم عزت احمدی،باریسبان استرالیا،استاد برتر،بیست و یکمین سمینار بین المللی،ضدبازاریابی،دکترین،اسرافیل شیرازی،مقالات علمی،نوبل،اقتصاد،مدیریت

  • دکتر نعیم عزت احمدی

    دکتر نعیم عزت احمدی

    افتخاری بزرگ برای جامعه ی علمی کشور و مردم شر ...

    تاریخ انتشار : پنجشنبه، 25 اردیبهشت 1399

  • دانلود مقالات

    # عنوان توضحات ادامه