دکتر وحید چوپانی، هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت، هزاره سوم

 • جناب آقای دکتر وحید چوپانی

  جناب آقای دکتر وحید چوپانی

  جناب آقای دکتر وحید چوپانی به کمیته علمی و دا ...

  تاریخ انتشار : یکشنبه، 26 بهمن 1399

 • دانلود مقالات

  # عنوان توضحات ادامه