ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) گرامی باد


ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) گرامی باد

دور اندیشی و خیرخواهی
پیامبر اکرم:

اَلظَّفَرُ بِالجَزمِ والحَزمِ.(1)

پیروزی، در گرو اراده قاطع و دوراندیشی است.