انعکاس نشست عرضه و تقاضا در سایت های خبری


پنجمین نشست تخصصی «کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم » با عنوان «نقد عرضه و تقاضا» با همکاری انجمن های علمی دانشگاه فردوسی در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی برگزار شد.
به گزارش آسیا، در این جلسه که با حضور دانشجویان، مدیران و اصحاب رسانه و با رویکرد بررسی تأثیر بازاریابی در ترویج مصرف‌گرایی و تبعات آن برگزار شد، شرکت‌کنندگان به بیان نظرات و تحلیل آموزه‌های علم بازاریابی در توسعه مصرف‌گرایی پرداختند.

اسرافیل شیرازی، دبیر اجرایی کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم بابیان اینکه اکنون بازاریابی و تعالیم آن نیاز به تحلیل دارد، اظهارداشت: بازاریابی به صورت علمی در سال 1960 با نظرات فلیپ کاتلر دانش آموخته دانشگاه هارواردبه دنیا ابلاغ شد و با تایید آرم استرانگ جزء تعلیمات اصلی این حوزه گردید

شیرازی افزود: تعریف تجریدی کاتلر از بازاریابی فرآیندی است که به معرفی محصول، شناخت نیاز و خواسته مصرف کننده با هدف کسب سود برای یک شرکت یا سازمان انجام می پذیرد

دبیراجرایی کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم بااشاره به این مطلب که در بررسی حقیقی تعریف بازاریابی، تناقضات بسیاری بوجود می آید، گفت: باید دانست ماهیت حقیقی یک محصول را طراح آن می داند وبازاریابی تنها وجه مطلوب بازاریاب را ارائه می کند نه خواست و نیاز مصرف کننده را و از سوی دیگر کسب سود برای یک شرکت و یا یک سازمان باید به گونه ای باشد که ضمن حفظ تعادل موجود بین عرضه و تقاضا به حفظ موجویت محیط زیست و پیرامون ما خللی وارد نکند که اکنون این گونه نیست.

 

شیرازی ادامه داد: تبعات بازاریابی نفوذ در حیطه تولید، طراحی، قیمت گذاری و فروش کالا است به نحوی که امتیازطلبی به سبب استفاده خاص از یک کالا در افراد جامعه موجبات برهم خوردن نظم طبیعی در میان عرضه و تقاضا در بازار را فراهم آورده است و این مصرف گرایی از یک کالای خاص به رقابت میان تعیین جایگاه اجتماعی افراد به سبب استفاده خاص از یک کالا تبدیل شده است.

 

 اسرافیل شیرازی با بیان این مطلب که رواج مصرف گرایی و پرستش کالا در ذهن مصرف کنندگان یک وجه از ترویج بازاریابی است، افزود: هدررفت منابع طبیعی، از بین رفتن محیط زیست و جنگ بر سر کسب منابع طبیعی وجه دیگر و خطرآفرین بازاریابی است که سرعت آنحال حاضر فنای بشریت را رقم می­زند.

گفتنی است که کنفرانس علمی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم با حضور اساتید برجسته بازاریابی و مدیریت ایران در 25 آذرماه سال جاری در مشهد برگزار خواهد شد.
روزنامه اقتصادی آسیا  asiatdc  نقد و واکاوی مدیریت  مدیریت عمومی