کنفرانس از نگاه سیولیکا


کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط پژوهشکده موسسه علمی فرهنگی آپادانا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: پژوهشکده موسسه علمی فرهنگی آپادانا
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 
شهر برگزاری: مشهد
کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم  سیولیکا