کاربین


کاربین تولیدکننده فولادهای آلیاژی به جمع حامیان بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوست.