روز آموزگار


((معلمی عشق است هنر است اگر به دیده شغل به آن می نگری رهایش کن اگر جزو عشق توست بر تو مبارک باد.))

دکتر علی شریعتی

دبیرخانه بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی روز معلم را به همه ی آموزگاران و اساتید و پژوهشگران فرهیخته که در مسیر اعتلای علم و ادب می کوشند تبریک و تهنیت عرض می نماید.