دکترین ضدبازاریابی


سمپوزیوم علمی ضدبازاریابی در بستر کلاب هاوس با حضور اسرافیل شیرازی ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی.

جمعه 9اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 

جهت حضور در رویداد با سرکار خانم مونا ضابطی ۰۹۳۷۷۶۲۴۴۲۸ تماس حاصل نمایید.