نوروزتان خجسته باد


دبیرخانه‌ی بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی فرا رسیدن بهار زیبا و نوروز باستانی را بر همه ی دانشمندان و دانش پژوهان ایرانی و پارسی زبان در گیتی شادباش می گويد.

سالی سرشار از پیروزی و پیشرفت  با تندرستي و سرخوشی در دنیایی بدون ستم و دشمنی برایتان آرزومندیم.