مقاومت پنجشیر افغانستان


حمایت جناب محمد خاتمی از مقاومت در پنجشیر و اعتراضات زنان در افغانستان

جناب خاتمی با انتشار یادداشتی(خطر ویرانگر آپارتاید قومی و فرهنگی و اجتماعی ذهن و زندگی جامعه افغانستان ،منطقه و جهان را به جد تهدید می کند).

به گزارش خاتمی مدیا ،رئیس جمهور اسبق ایران در این نوشته از مقاومت مردم افغانستان در پنجشیر و اعتراضات زنان افغانستان حمایت کرده و گفته ،(انچه در مقاومت دلیرانه،فداکارانه و مظلومانه در پنجشیر همیشه قهرمان و در تظاهرات پر خطر مردم بخصوص زنان آگاه و شجاع در بسیاری از شهرها و سیل مهاجرت و فرار از این کابوس مشاهده می‌شود، مقاومت در برابر تبدیل جامعه ی چند قومی ،چند مذهبی و چند زبانی به امارتی تبعیض مدار و تک بعدی است).

جناب خاتمی خواستار توجه و مسوولیت پذیری جامعه ی جهانی و توجه بیشتر جهان به موضوعی شد که می‌تواند مساله ی آینده جهان باشد.