بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی


بیست و دومین سمینار ضد بازاریابی با سخنرانی اسرافیل شیرازی ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی ، اول بهمن ماه 1400 در شهر زیبای ایروان برگزار می گردد. علاقه مندان به حضور در رویداد میتوانند از طریق سایت ICCAM.IR , ANTIMARKETING.IR جهت ثبت نام اقدام نمایند..