نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم


جمعه ۱۵ مرداد۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم با حضور اندیشمندان،اساتید و پژوهشگران گرامی از ساعت ۱۰ لغایت ۱۳ بر بستر اسکای روم برگزار شد.

در این رویداد که با سخنران جناب آقای دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان آغاز گردید،

سخنرانان رویداد ، دکتر فرزاد رمضانی راد و دکتر وحید حجتی نیکو بهمراه استاد سمیه صائب نیا بودند.

در پایان جناب آقای اسرافیل شیرازی ریاست محترم کنفرانس پایان فعالیت نهمین رویداد را اعلام داشتند.