استقبال کم نظیر از مستر کلاس سحر نظامدوست در مشهد


آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا با متد اختصاصی آپادانا، در ارایه خدمات آموزش حرفه ای مهارت های سینمایی به علاقه مدان و هنرجویان این حوزه از سال 1380 در مشهد فعالیت مینماید.آپادانا با دعوت از چهره های برتر سینما و تلوزیون نظیر آزیتا حاجیان ،جهانگیر الماسی ،پوران درخشنده،عبدالله باکیده ،اصغر همت ،مارال فرجاد ، مهدی امینی خواه ،محمد حسین باکیده ،خسرو سینایی و دکتر محمد صادقی جمعی حرفه ای و کاربلد در دپارتمان آموزش سینمایی آپادانا ایجاد نموده است که در طول سالها فعالیت چهره های شاخص و موفقی را نظیر سحر نظامدوست به سینما و تلوزیون و تاتر کشور معرفی نموده است. مستر کلاس اخیر آپادانا که از هنرجویان برگزیده دوره های مقدماتی تشکیل یافته با حضور سحر نظامدوست برگزار گردید.این کلاس که بر اساس مبانی متد اختصاصی آپادانا ، کتاب بازیگری و دیگر هیچ برگزار گردید همانند دوره ی قبل با استقبال چشمگیر هنرجویان و خانواده ها همراه بود.

کار هنرجویان در دوره ی پیشرفته ی آپادانا مبتنی بر مباحث پراگمات و پژوهشی می باشد.دبیرخانه نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت برای مدیریت، کادر اساتید و هنرجویان ساعی آموزشگاه سینمایی آپادانا موفقیت های روزافزون آرزومند است.