خانم سمیه صائب نیا


خانم سمیه صائب نیا سخنران کلیدی نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم.

جهت شرکت در وبینار ایشان با شماره های ذیل پوستر تماس حاصل نمایید.