یک آپادانایی داور جشنواره فیلم کن شد


دکتر حامد سلیمان زاده مایه افتخار و مباهات هر ایرانی و آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا در مشهد،داور جشنواره فیلم کن شد.

دبیرخانه نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم این موفقیت سترگ را به ایشان و جامعه ی هنری بالاخص خانواده ی محترم سلیمان زاده تبریک و تهنیت عرض می نماید.

حامد سلیمان زاده بعنوان عضو فدراسیون جهانی نقد ،فیپرشی در این رویداد در مقام داور در کنار منتقدان سرشناس دنیا و چهره های شناخته شده ی سینما قرار دارد.