کارگردان سینما و تلوزیون در مشهد


شنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۰

 استاد محمد حسین باکیده ،کارگردان با سابقه سینما و تلوزیون جهت برگزاری مسترکلاس پیشرفته بازیگری سینما در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا وارد مشهد شد.

آموزشگاه سینمایی آپادانا از بهترین موسسات سینمایی کشور می باشد که با رویکردی متفاوت در خراسان رضوی ،شهر مشهد طی سالیان متمادی به هنرجویان و علاقه مندان سینمایی ارائه خدمت می نماید.

آپادانا در طول فعالیت خود افراد شایسته ای را به عرصه سینما و تلوزیون معرفی نموده است.

از قبیل سحر نظامدوست،ساراشاهرودیان