مناظره علمی مارکتینگ - انتی مارکتینگ


دبیرخانه هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم برگزار می نماید:

مناظره علمی مارکتینگ - انتی مارکتینگ

دکتر سلیمان ایرانزاده ریاست دانشگاه آزاد تبریز و اسرافیل شیرازی ارایه دهنده دکترین آنتی مارکتینگ در جهان

محل برگزاری : سالن همایش های مرکز آموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل

زمان و تاریخ برگزاری: ساعت 10 الی 13 - 10 اسفندماه 1399

همراه با رائه گواهینامه معتبر

ثبت نام جهت حضور :09010381058

شایان ذکر است این مناظره علاوه بر اینکه به صورت حضوری برگزار می گردد، از طریق پلتفرم ادوبی کانکت به صورت مجازی نیز برگزار می گردد.

 

لینک های مجازی جهت ورود به مناظره:

  آدرس لینک دانشگاه:  http://vc1.uast.ac.ir/ar

 آدرس لینک سازمان مدیریت صنعتی اردبیل: http://vc1.ttbz.ir/ardebil