چاپ چهارم کتاب بازیگری و دیگر هیچ


با توجه به استقبال علاقه مندان رشته ی بازیگری سینما ،چاپ چهارم کتاب بازیگری و دیگر هیچ رسید.

شما میتوانید جهت تهیه کتاب با شماره ۰۹۱۳۷۲۶۵۲۱۸ تماس حاصل نمایید.