فراخوان جشنواره سینمایی آپادانا


جشنوا ه سینمایی آپادانا رسما آغاز به کار کرد .پنجشنبه اول آبان ۱۳۹۹ اسرافیل شیرازی ، دبیر جشنواره سینمایی آپادانا در گفتگو با رسانه های گروهی آغاز بکار این رویداد فرهنگی هنری را رسما اعلام کرد .

جزییات خبر را در پایگاه خبری نخست نیوز دنبال کنید