دکتر نعیم عزت احمدی


افتخاری بزرگ برای جامعه ی علمی کشور و مردم شریف تربت جام .دکتر نعیم عزت احمدی جوان نخبه ی تربت جامی با هفت مقاله ی Q1 که در دانشگاه کویینزلند استرالیا دوره ی دکترا را سپری نموده بعنوان محقق برتر در سال ۲۰۱۹ برگزیده شد.دبیرخانه و کادر علمی و داوری بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی این موفقیت بزرگ را به ایشان و خانواده ی محترمشان تبریک و تهنیت عرض نموده و علو درجات علمی را برایشان آرزو می نماید.