جهان در راستای مبانی ضدبازاریابی


دنیا ناگزیر از حرکت به سمت مبانی آنتی مارکتینگ است.

چهارسال پیش در دانشگاه شهید بهشتی گفتیم میشود با سطح اقلی از تولید به سطح اکثری از رفاه دست یافت و این مهم محقق نمی گردد مگر با زدودن بازاریابی و دلالی از سیستم اقتصاد جهانی و حرکت به سمت آنتی مارکتینگ و اقتصاد طبیعی .

امروز بر اثر شیوع ویروسی لابراتواری که حاصل غفلت و تصور_مانیتار بازاریاب هاست،سلامت و امنیت جانی ابناء بشر به خطر افتاده و همین ضرورت حفظ جان به هوس ها و محاسبات غلطش فرمان ایست داده.

خبر امروز میخی برتابوت ساختاری_کهنه و منسوخ در اقتصاد_جهانی است.ساختاری انحصار طلب،سادیستیک ، آزطلب و لجام گسیخته و فاسد که طبقه ی مفسد و کاسب را بر توده حاکم ساخته.یک ویروس به ما نشان داد که تقاضای واقعی و موثری برای آن میزان حجم استخراج و استحصال منابع تجدید ناپذیر انرژی و معدنی وجود نداشته و ندارد.

گروهی که مدعی ایجاد توازن بین تولید و تقاضا بودند برعکس با هر هم زدن اعتدال و توازن که مولفه های اصلی اقتصاد رفاه و سلامتی است ،زندگی را بر جمعیت دنیا تیره و تباه ساخته اند.

این روزها بازار اسلحه،بازار نفت،بازار کالاهای لوکس منهزم شده و جنگی نیست و نفتی هم زین پس نخواهد بود ، هیچکس دنبال ثبت سفارش برای بوگاتی ویرون و لامبورگینی نیست.گوشی اپل هم خریداری ندارد.نشانه ها رنگ باخته اند.چشم بینش و خرد بشر باز شده و اگر همین روند ادامه یابد اقتصاد دلاریزه شده کشورهای دنیا نیز به رهایی از یک ستثمار کثیف پولی دست خواهد یافت و استیلای چندساله ی بانک جهانی و سیستم ننگین استقراضی اش در کنترل و احاطه بر کشورها پایان می یابد. اقتصاد دنیا در حال نو شدن است. خرافه های بازاریابی منسوخ شده و دیدن قیافه ی دلال ها و بازاریاب ها این روزها دیدنی است. بازاریابی حقیرترین شغل دنیاست که ژست و ادا میفروشد.

اسرافیل شیرازی،#دکترین# ضدبازاریابی#ضدبازاریابی

Post.Dr.Esrafil_Shirazi Anti_Marketing Doctorine Creator