آموزش از راه دور


 

آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا با همکاری مجموعه ی دانش بنیان نیکارو برگزار می نماید.

کارگاه فیلمنامه نویسی با حضور اساتید و فراگیران موفق مجموعه سینمایی آپادانا از ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

بصورت اسکای روم .

 ثبت نام دوره : Nikaro.ir

تماس جهت کسب اطلاعات؛09355474205