کارگاه آموزش تخصصی مقاله نویسی و روش تحقیق


دبیرخانه بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی برگزار می نماید.کارگاه تخصصی آموزش مقاله نویسی و روش تحقیق با حضور دکتر وحید حجتی نیکو دکترای علوم ارتباطات ،مدرس،محقق و مولف .کارآفرین برتر کشور .