انجمن علمی دانشگاه پیام نور ارومیه


انجمن علمی دانشگاه پیام نور ارومیه به جمع حامیان بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوست.