انجمن علمی دانشگاه قم


انجمن علمی دانشجویی دانشگاه قم به جمع حامیان بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی که در سی ام تیرماه ۱۳۹۹ در شهر کیف اوکراین برگزار می گردد.پیوست.