بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی


بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ در شهر زیبای کیف کشور اوکراین با سخنرانی اسرافیل شیرازی، ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی در دنیا برگزار می گردد.

علاقه مندان به حضور و دانشجویان و پژوهشگران گرامی میتوانند مقالات علمی و پژوهشی خود را تا تاریخ ۲۵ تیرماه به دبیرخانه سمینار ارسال نمایند.