مهرتان خجسته باد


دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم ، شروع سال تحصیلی جدید را به کلیه دانش آموزان عزیز ، دانشجویان ساعی، معلمان زحمت کش و اساتید گرامی تبریک و تهنیت عرض نموده و علو درجات را برای شما نازنیان آرزومندیم..پدرام و پایدار باشید.مهرتان خجسته باد.