حمایت سیویلیکا از کنفرانس اصفهان


این کنفرانس تحت حمایت سیویلیکا برگزار می گردد و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد.