بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی


بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

پنجم تیرماه در استانبول ترکیه با سخنرانی اسرافیل شیرازی ، ارائه دهنده دکترین انتی مارکتینگ با ارائه گواهی معتبر برگزار می گردد.

علاقه مندان جهت ثبت نام و ارائه مقاله می توانند تا اول تیرماه ۱۳۹۸ با مراجعه به سایت Antimarketing.ir اقدام نمایند.