پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت برگزار شد


پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم از ساعت ۹ لغایت ۱۲ مورخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷ در محل هتل جام جم ، میدان امیر کبیر ، پشت دانشگاه شریف جزیره زیبای کیش برگزار گردید.

اسرافیل شیرازی ، ریاست و سخنران کلیدی کنفرانس  به تبیین خسارات ناشی از استراتژی های مخرب قیمت گذاری در آموزه های مارکتینگ پرداخت.