دوره آموزشی


نمایندگی جنوب کشور ،مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی با همکاری دانشگاه USM مالزی برگزار می نماید.

 دوره POST DBA

برای اولین بار در ایران

دبیرخانه دایمی : شیراز ، بولوار شهید رجایی (فرهنگ شهر)کوچه 25 فرعی 25/4 -پلاک25

تماس:07126323855 -09033475006