نوروزتان خجسته


دبیرخانه چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم نوروز این یادگار فرخنده باستانی را به کلیه محققان ، دانشجویان و اساتید گرامی فعال در عرصه علم و دانش تبریک و تهنینت عرض نموده و سالی پر شور و سرشار از کسب دستاوردهای سترگ علمی برایتان آرزومندیم .امید می رود در سال 1397 افتخار برگزاری بزرگترین رویداد علمی قرن نصیب میهن عزیزمان شود وایران بیش از پیش در عرصه های علمی جهانی مطرح گردد.