پژوهشگران برتر سال 96


تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور در سال 1396 با حضور ریاست عالی دانشگاه انجام شد.

بنا بر گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور اردبیل در این مراسم جناب آقای دکتر یوسف درویشی بعنوان نفر اول گروه علوم انسانی مورد تجلیل قرار گرفت .دبیرخانه چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم این موفقیت بزرگ را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت عرض نموده و برای جناب آقای دکتر درویشی عضو محترم کمیته علمی و داوری کنفرانس نقد علو درجات و توفیقات را از درگاه حق مسئلت داریم.