سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم برگزار شد


سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم باسخنرانی و حضور دکتر عبدالحمید ابراهیمی و اسرافیل شیرازی در سالن آمفی تاتر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد.فیلم کامل مناظره جنجالی مارکتینگ و انتی مارکتینگ که بطور زنده و همزمان در سراسر کشور وبینار شد متعاقبا به حضور علاقه مندان ز طریق سایت عرضه می گردد.

اجرای برنامه را جناب آقای مجتبی حکیم زاده بر عهده داشت.برنامه راس ساعت ۱۲ یکشنبه ۲۶ آذرماه آغاز و در ساعت ۱۶ پایان یافت.