گودرزی در همایش انقلابیون جوان دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان:


به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، داوود گودرزی، مسئول سازمان بسیج دانشجویی در همایش دانشجویان جوان دانشگاه مالک اشتر اصفهان، بیان داشت: دشمنان کشور با هدف قرار دادن مهم‌ترین مؤلفه اقتدار کشور، به دنبال سست کردن رابطه مردم با نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: هر مسئولی که با غیر شفاف عمل کردن رفتار مدیریتی خود باعث ناامیدی مردم از نظام اسلامی شود، خواسته یا ناخواسته در پازل دشمن بازی می‌کند.