استاد عبدالحمید ابراهیمی به کمیته علمی کنفرانس پیوست


سوابق تحصیلی

دكتري مديريت بازرگاني با (گرايش بازاريابي بين الملل) دانشگاه دهلي، هندوستان

فوق ليسانس M.B.A. مديريت صنعتي (با گرايش مديريت بازاريابي ) از انستيتوي مديريت هند ،‌كلكته

ليسانس اقتصاد و بانكداري دانشگاه ملي سابق (شهيد بهشتي) طي سالهاي 1346-1341

افتخارات کسب شده

بورس ادامه تحصيل براي دوره دكتري از مدرسه عالي بازرگاني ( دانشگاه علامه طباطبايي )

دريافت جايزه در ارتباط با سخنراني در اولين سمينار صادرات كالاهاي غير نفتي 1365