روز جهانی دوست خوب


دوست آن باشد که گیرد دست دوست           در پریشان حال و درمانده گی

از موریس مترلینگ پرسیدند دوست بهتر است یا برادر؟ گفت : ما در انتخاب برادر نقشی نداریم، اما دوست برادریست که خودمان آنراانتخاب می کنیم.

22

.نوامبر روز جهانی دوست بر شما و دوستان خوبتان مبارکباد

 

دوستي واژه شناخته شده و مقدسي است كه نياز به تعريف ندارد و همه مردم حتي كودكان دبستاني با مفهوم آن آشنا هستند. دوستي هم نياز روحي انسان است هم ضرورت اجتماعي و هر انساني كه از سلامت روان و اعتدال شخصيت برخوردار باشد، كم و بيش داراي دوستاني است.

دوستي واقعي در مذاهب و فرهنگ‌هاي مختلف امري رايج، فرخنده و شكوهمند است و همگان به عظمت و قداست آن اعتراف دارند. دوستي و داشتن ارتباط صميمانه با مؤمنان نيكوكار داراي فوايد فردي و اجتماعي است.

حضرت رسول اكرم(ص) كه مي‌فرمايند: هر كسي در راه خداي تعالي كسي را به دوستي و برادري گيرد، در بهشت به او درجه‌اي رفيع مي‌دهند كه با هيچ عمل ديگر نمي‌تواند به آن برسد، به شادي و آرامش خاطر ناشي از دوستي مي‌پردازد.

دوست بودن انسان‌ها با همديگر از دو لحاظ به سود جامعه است يكي كم شدن منازعات و ديگري تقويت همبستگي و تضامن اجتماعي است.

دوستي و همياري يكي از عوامل سعادت و كاميابي نوع بشر و رمز بقاي جوامع است زيرا جامعه‌اي كه آحاد آن با هم دوست و مهربان باشند روح همبستگي و تضامن اجتماعي در آن به وجود مي‌آيد و اتحاد و انسجام ملي زيباترين ارمغان آن است.

چنان كه راز تأكيد اسلام بر دوستي و ديدار مؤمنان با يكديگر اين است كه مهرورزي و رفت‌ و آمدهاي گرم آنان، موجب رفع ناخوشي و عداوت و حصول الفت و محبت مي‌گردد.

«پيامبر اكرم خطاب به مسلمانان مي‌فرمايد: مرد بر دين دوستش است، پس هر يك از شما بايد به دقت بنگرد كه با چه كسي دوست مي‌شود

ارسطو دوستان را بر سه قسم مي‌داند. جماعتي كه دوستي آن‌ها مبني بر نفع است، گروهي كه دوستي ايشان بر تمتع و تفنن است و سوم دوستان حقيقتي و كساني كه از آن‌ها خود آن‌ها را مي‌خواهند يعني نيكان و دوستي آن‌ها بالطبع نفاع و با تمتع مي‌باشد.

ملاک‏هاى دوست خوب

در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) ملاک هایى براى دوست خوب بیان گشته که به طوراختصار ذکر مى نماییم و شما مى توانید راجع به هر ملاک مفصلا مطالعه وفکر نمایید:
1-
کسى که به یاد خدا باشد و هدفش جز رسیدن به او نیست،(1)
2-
عاقل باشد حضرت على (علیه السلام) فرمودند: بیشتر این دوستى و خوبى ها در همراهى و دوستى با صاحبان عقل و درایت است،(2)
مولوى داستان دوستى مردى با خرس را که مصداق بى خردان است به شکل زیبایى بیان مى نماید،(3)
3-
خیانت کار نباشد
4- ستمکار نباشد
5- سخن چین نباشد
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از سه گروه بر حذر باش شخص خیانت کار، شخص ظالم، انسان سخن چین. زیرا کسى که به نفع تو به دیگران خیانت نماید، روزى خواهد آمد که به خودت نیز خیانت کند وشخصى که به جانب دارى از تو حق دیگران را پایمان نماید و عادت به ظلم پیدا کند بالاخره به تو نیز ظلم خواهد نمود و انسان سخن چین، همان طور که سخن دیگران را پهلوى تو مى آورد، سخن تو را نیز نزد اغیار خواهد برد،(4)
6-
آن چه براى خود مى پسندد براى تو نیزبپسندد و آنچه را که براى خویش نمى خواهد براى تو نیز نخواهد. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: در مصاحبت و رفاقت کسى که آن چه را براى خودمى خواهد براى تو نخواهد، هیچ خیر و فایده اى وجود ندارد،(5)


آنچه نفس خویش را خواهى حرامت سعدیا
گرنخواهى همچنان بیگانه را و خویش را
7- قاطع رحم نباشد
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: ((پدرم امام سجاد (علیه السلام) مرا نصیحت فرمود که اى پسرم از رفاقت باکسانى که قطع رحم مى کنند بپرهیز زیرا من آنها را در قرآن شریف سه بارمورد لعن و نفرین پروردگار یافتم))،(6) شخصى که با نزدیکان خود نتواند معاشرت و هم زیستى صحیح داشته باشددر حالى که آنان با وى از یک خانواده و فرهنگ و گوشت و خون مى باشند، چگونه مى توان انتظار داشت با غیر فامیل رفاقت صمیمانه داشته باشند.
8-
عیب جو نباشد
امام على (علیه السلام) فرمود: ((از رفاقت و نشست و برخاست باکسانى که عیب جو هستند و همیشه به دنبال نقاط ضعف دیگران مى باشند، پرهیز کن زیرا دوست چنین اشخاصى از ضرر آنان سالم نمى ماند و خود نیزطعمه عیب جویى هاى آنان خواهد شد))،(7)

 ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان ما هستند.سقراط

دوست یا برادر  :پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند . امیل فاگو

 

دوست واقعی

 


دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . مارکز