سمپوزیوم مناظره انتی مارکتینگ - مارکتینگ در دانشگاه جورجیا


برگزاری نشست تخصصی انتی مارکتینگ در دانشگاه جورجیاhttp://semseo.education/en/marketing-antimarketing/