حمایت civilica از کنفرانس


حمایت و تایید کنفرانس بین اللملی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم توسط civilica و نمایه سازی مقالات

 

لینک در سایت civilica