برگزاری نشست تخصصی درک اهمیت و ضرورت انتی مارکتینگ در اقتصاد مقاومتی


برگزاری نشست تخصصی درک اهمیت و ضرورت انتی مارکتینگ در اقتصاد مقاومتی

 نشست تخصصی درک اهمیت و ضرورت انتی مارکتینگ در اقتصاد مقاومتی  در محل فرمانداری فریمان برگزار گردید.

در این نشست تخصصی به منظور آشنایی با مفاهیم کاربردی در حوزه اقتصاد مقاومتی وازسوی کمیته آموزشی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان فریمان، کارگاه آموزشی "درک و اهمیت و ضرورت آنتی مارکتینگ در اقتصاد مقاومتی" در تالار اجتماعات فرمانداری فریمان برگزار شد.
در این کارگاه، اسرافیل شیرازی، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد و بازاریابی به تشریح مولفه های مارکتینگ و شیوه های مقابله با بازاریابی نامطلوب خارجی براساس فاکتورهای اقتصاد مقاومتی پرداخت.
معاون فرماندار فریمان نیز در مورد برگزاری این نشست ترویجی – آموزشی، باز خوانی دکترین آنتی مارکتینگ را برای تقویت پشتوانه علمی و کاربردی اعضاء ستاد اقتصاد مقاومتی فریمان ضرورت دانست.

فرمانداری فریمان  کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم