قوانین و مقررات

  مقررات عمومی:

   

  جهت  ثبت نام در کنفرانس و استفاده از کارگاه های جانبی ثبت نام در سایت اجباری می باشد

  ثبت نام در سایت کنفرانس رایگان است.

  کلیه فعالیت های این کنفراس تابع قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران می باشد.

  ارسال هرگونه تصاویر و مقالات خارج از شعونات اسلامی ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی می گردد

  پس از اعلام نتیجه داوری 48 ساعت فرصت پرداخت برای متقاضی وجود دارد.پس از اینمدت مقاله از سامانه کنفرانس حذف می گردد.

  مقالات:

  جهت ارسال مقالات ثبت نام در سایت ضروری و اجباری است.

  مهلت ارسال مقالات تا 10 اسفندماه 1397 می باشد.

  ارسال گواهینامه مقالات به همراه کتابچه و سی دی مقالات کنفرانس پس از 25 آذر ماه امکان پذیر است.

  دبیرخانه در قبال ارسال کننده مقاله ملزم به ارائه گواهی می باشد و صدور هرگونه گواهی بیشتر برای سایر نویسندگان مستلزم هماهنگی و پرداخت به ازای هر گواهی 20000تومان می باشد.

  دبیرخانه کنفرانس براساس رآی کمیته داوری صرفا جهت مقالات حضوری امتیاز ارائه و حضور در کنفرانس را در گواهی صادر شده قید می نماید.

  دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم در نظر داشته باشند پس از تایید مقالات، واریز مبلغ ظرف 48 ساعت صورت پذیرد در غیر اینصورت مقاله به صورت خود به خود از سیستم پذیرش حذف خواهد شد که مسئولیت  آن بر عهده متقاضی می باشد.

  آن دسته از دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترمی که زودتر از 15 مردادماه نیازمند گواهی می باشند با تقبل هزینه ارسال خارج از موعد میتوانند تقاضای خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

  مسئولیت درج عناوین و سمت های علمی در مقالات به عهده ارسال کننده مقاله می باشد و دبیرخانه کنفرانس هیچگونه مسئولیتی در این باره ندارد.