مزایایی شرکت و ثبت نام در کنفرانس

   • ارائه گواهینامه با قابلیت استعلام
   • هزینه بسیار مناسب برای شرکت در کنفرانس
   • چاپ تمامی مقالات پدیرفته شده در مجموعه چکیده مقالات کنفرانس
   • امکانات داوری زود هنگام
   • درج کلیه مقالات در لوح فشرده مجموعه مقالات
   • امکان شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله به صورت حضوری و غیر حضوری
   • حضور و سخنرانی اساتید برتر علم مدیریت
   • فرصت مناسب برای تقویت رزومه برای داوطلبین ورود به مقطع دکترا
   • دریافت نمره مقاله برای پایان نامه کارشناسی ارشد
   • تقویت رزومه برای محققان
   • تبادل نظر میان محققان و پژوهشگران مدیریت
   • ارائه مقالات برگزیده به ژورنال های معتبر داخلی و خارجی
   • این کنفرانس تحت حمایت و مورد تایید civilica برگزار می شود و کلیه مقالات پذیرفته شده در آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد.