درباره کنفرانس

موسسه چند منظوره فرهنگی هنری آپادانا، در سال 11380 با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس و شروع بکار نمود.این موسسه در زمینه آموزش دارای مراکز آموزشی - زبانهای خارجه آپادانا آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا می باشد.پژوهشکده علمی تحقیاتی آپادانا نیز از دیگر مراکز موسسه می باشد که در زمینه پژوهش و تحقیق فعالیت دارد.طبق مفاد مندرج در اساسنامه موسسه مجاز به برگزاری کنفرانس و همایش های علمی فرهنگی می باشد.